Étiquette : hyperacousis

  • OPGELET : dit artikel evolueert met de tijd. Dit artikel verscheen in 2000 in het magazine Acouphènes-Info van de vereniging voor mensen met tinnitus of hyperacusis genaamd Belgique Acouphènes, en vervolgens op de website Info-Acouphènes. Het werd in het Frans herschreven voor deze blog. Nadien werd het naar het Nederlands vertaald, gezien het succes van het […]